Missie en visie

ONZE VERENIGING HEEFT DE VOLGENDE MISSIE EN VISIE:

  • De band van de gewonde militairen in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren ten behoeve van de saamhorigheid en geborgenheid.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor de gewonde militairen om hen in de gelegenheid te stellen onderling bij te praten en hun ervaringen in het dagelijks leven uit te wisselen.
  • Het laten deelnemen aan (sport) activiteiten om zo de gewonde militair te faciliteren en te motiveren zelf te ervaren wat zij nog wel kunnen.
  • De leden van de vereniging begeleiden bij het vinden van de juiste ondersteuning bij het oplossen van problemen, opgelopen door inzet als militair onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden.
  • Het naar buiten treden om op elk mogelijke wijze de gewonde militair meer bekendheid te geven in de Nederlandse samenleving, waardoor meer begrip en respect kan worden verkregen voor deze groep veteranen.
  • Het fungeren als intermediair tussen instanties en leden, en  het dienen als platform/netwerk om bovenstaande problematiek uit te dragen.